О школи

         Школа се налази на територији МЗ Акмачићи, у општини Нова Варош. Обухвата шест већих села: Акмачиће, Комаране, Вилове, Радијевиће, Дрмановиће и Мишевиће. Села се налазе између Нове Вароши и Увачког језера простирући се на обронцима планине Златар, на надморској висини преко 1000 метара. Данас, васпитање и образовање се организује у осмогодишњој, матичној школа у Акмачићима и  четвороразредним издвојеним одељењима – ИО Вилови, ИО Дрмановићи и ИО Радијевићи. Број ученика у последњих десет година је био у опадању, док у задње две године је приметан тренд раста броја ученика, иако и даље спада у групу најмањих основних школа.

os ak
ОШ Акмачићи
drm
ИО Дрмановићи
vilovi
ИО Вилови
radi
ИО Радијевићи

 

 

 

 

Школа обухвата простране планинске пределе тако да је похађа велики број ђака пешака. Примарне делатности становништва су пољопривреда, обрада дрвета, а у последње време развија се  сеоски туризам. Школа је отворена за сарадњу и учествује у разним друштвеним активностима.

           У школи је запослено укупно 27 радника. Од тога  19 чине наставници, а 8 је запослено као ванаставно особље- три хигијеничара, ложач, шеф рачуноводства, секретар и директор школе. Школа од ове школске године има и  стручног сарадника , педагога.

            Дан школе се прославља 9. маја.

ИСТОРИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

         Једна од првих нововарошких школа је, четвороразредна, школа у  Радијевићима, основана 16.маја 1891.године. Прилозима и радом мештани су подигли зграду школе. Око градње и отварања највише се залагао и истицао свештеник Антоније Пурић. Школа је почела са првим разредом и уписано је 15 ђака. Похађала су је само мушка деца. Први учитељ је био Владимир Пурић родом из истог села.Школске 1901/02. године школу похађају и две ученице. 1906. године Радијевић су добили нову и модерну двоспратну школу, једну од најбољих у то доба у целом крају.

Fotografija-0033
Стара школа у Радијевићима

   Због сукоба митрополије и турске власти , око управе над просветом, школа је затворена, као и све нововарошке, у јесен 1907. године.                                                                                                     1909.г. школа наставља са радом, али ће радити само нешто више од годину дана због избијања сукоба измећу Турака и Срба ( Први балкански рат). После победе над Турцима 1912.године Нова Варош се припаја Краљевини Србији. Постојеће школе: две у Новој Вароши и по једна у селима Буковик, Бистрица, Радоиња, Штиткову и Радијевићима, уз незнатна побољшања затеченог стања, наставиле су са радом све до почетка Првог светског рата.                           Крајем новембра 1915. године  Аустро-угарска заузима Нову Варош. Почетком 1916. окупатори отварају школе у којима је службени језик био хрватски, а писмо латинично .У Радијевићима школа почиње са радом 1917.године, а за учитеља је постављен Светозар Пурић који је ради од 1913.године. После ослобађања Нове Вароши школа наставља са радом. У својим годишњим  извештајима за 1922. годину  надзорник о учитељу Светозару пише да је вредан и способан учитељ који ,, свој васпитачки позив на само што добро разуме, него га воли и са великом љубављу и преданошћу ради.Он је све силе уложио у културно подизање и просвећивање тога краја“. На основу овог извештаја Министарство додељује новац за обнову школе.

               Школа у Акмачићима Oд 1922. у појединим селима су отворена одељења постојећих основних школа.Тако је у Акмачићима отворено одељење ОШ из Радијевића. ,,Планска школа” је једна од најбољих, солидно зиданих, школских зграда нововарошког краја. 1969.год. школа се интегрише са школама у Бистрици и Новој Вароши. То ће трајати само до краја школске 1972/73. године,када опет постаје самостална.

Fotografija-0035
Планска школа Акмачићи

  1976.год. 230 ученика кренуло је да похађа наставу у новој школској зграду – данашњој школи.

          Школа у Мишевићима је почела са радом 1946. године у приватној кући Радомира Томашевића. Први учитељ  био је Марко Думић родом из Горачића.На иницијативу Грађевинског одбора села, а уз помоћ мештана и Општине Аљиновићи, 1958. године завршена је изградња школе. Учитељица је била Милена Дедовић. Школа је у почетку била у саставу Матичне школе у Аљиновићима. Нова територијална подела десила се 1960.године када Мишевићи припадају Новој Вароши, а школа Матичној школи у Акмачићима.   1999.године школа је затворена због недостатка ученика. У школској 2015/16. години почела је обнова школске зграде.

      Школа у Дрмановићима  је завршена 4.11.1963. Изградили су је мештани села уз материјалну помоћ Народног одбора општине.

         Школа у Виловима почиње са радом непосредно по завршетку Другог светског рата. Школа ће изгорети у пожару 1978, а ђаци ће похађати наставу у бараци. Нова школска зграда изграђена је крајем 1994. године.

НАЗИВ ШКОЛЕ

        Школа носи име народног хероја МомираПуцаревића. Момир је рођен је 1918. године у селу Дрмановићи, у имућној сељачкој породици. Основну школу је завршио у родном месту, а гимназију у Новој Вароши. Вишу и Велику матуру завршио је у Ужицу након чега је уписао Војну академију.

     Године 1940. је постао инжињеријски потпоручник и био је у активном саставу све до окупације. Почетком рата ступио је у Златиборски партизански одред. Крајем децембра 1941. постављен је за заменика командира чете, а почетком 1942. за команданта Првог златиборског батаљона.

      У борби за Ливно 6. јула 1942. његов батаљон је добио задатак да уништи неколико непријатељских утврђења. Ту је тешко рањен, а недуго затим и умире, у 24. години живота.

        Указом Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије, 20. децембра 1951. године, проглашен је за народног хероја.

          У дворишту школе у Акмачићима налази се биста Момира Пуцаревића, а у  селу Дрмановићи постоји, али је у веома лошем стању, његова спомен кућа.

Advertisements